Gegevens en evaluatie

Gegevens en Eval

Family League bevordert datagestuurde, samenwerkingsinitiatieven om blijvende resultaten te creëren voor kinderen, gezinnen en gemeenschappen. We gebruiken Results-Based Accountability (RBA) om de prestaties van onze partners en die van ons te volgen. Dit raamwerk helpt programma's om te begrijpen hoeveel we doen, hoe goed we het doen, en uiteindelijk of deelnemers beter af zijn vanwege de werkprogramma's. Deze aanpak helpt de organisatie en de partners waarmee we samenwerken om het verhaal van ons werk beter te vertellen. In FY18 heeft Family League talloze trainingen en technische assistentie gegeven, gericht op gegevensverzameling, gegevenskwaliteit, ontwikkeling van prestatiemaatstaven en evaluatie voor onze partners en de gemeenschap.