Financiële informatie

Gevlochten fondsen

Als aangewezen lokale management board maakt Family League gebruik van steun uit private en publieke bronnen om te investeren in initiatieven die kunnen leiden tot positieve resultaten voor kinderen en gezinnen in Baltimore. Het is onze taak om alle juiste partners aan tafel te brengen om strategische, gecoördineerde investeringen te doen in programma's die een echt verschil maken in het leven van de kinderen en gezinnen van Baltimore.

Family League investeert die financiering in een brede dwarsdoorsnede van gemeenschapsorganisaties om onze visie te realiseren. Door te investeren in gezonde gemeenschappen, onderwijs en jongeren, streven we ernaar instellingen te verbeteren zodat individuen kunnen groeien en leren en een betere gemeenschap kunnen opbouwen in een Baltimore waar iedereen gedijt.

We leggen de nadruk op rentmeesterschap als kernwaarde, en zorgen ervoor dat overheidsgelden die worden geïnvesteerd in programma's en diensten aansluiten bij de prioriteiten van de gemeenschap. Daarom werken we eraan om ervoor te zorgen dat het grootste deel van ons geld naar de daadwerkelijke programmering gaat.