Wat we doen

Gegevens en evaluatie
Family League zet zich in voor het succes van onze partners en we benaderen ons management en toezicht op het werk vanuit een op sterke punten gebaseerd, resultaatgericht en ondersteunend raamwerk.
Programma's
Ons werkprogramma is gericht op onderwijs en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen, en omvat een continuüm dat begint voordat een kind wordt geboren en eindigt met stabiliteit in het gezin en de gemeenschap.
Gefinancierde partnerschappen
Family League maakt gebruik van haar netwerk om als kanaal voor verandering te dienen en gemeenschapsgerichte organisaties en dienstverleners met elkaar in contact te brengen met financiering die mogelijk wordt gemaakt door openbare en particuliere investeringen.
Professionele Ontwikkeling
We bieden coaching die de meest actuele onderzoeken en best practices levert aan partners en de gemeenschap als geheel om succesvolle programma's en verbeterde resultaten te ondersteunen.
Lokaal zorgteam
Family League houdt toezicht op het werk van het Local Care Team (LCT) voor Baltimore. LCT's dienen als forums om gezinnen van kinderen met intensieve behoeften te helpen en om discussies tussen instanties en het oplossen van problemen te vergemakkelijken.
Publiek beleid
Fundamenteel voor het succes van het werk van Family League is ons vermogen om systemen te beïnvloeden en te pleiten voor solide openbaar beleid dat ervoor zorgt dat kinderen en gezinnen in de stad Baltimore floreren.